Umowa terapeutyczna Embrace Therapy®

UMOWA do pracy metodą Embrace Therapy® 

Witaj.

Dziękuję za zaufanie i chęć rozwoju. Przed Tobą umowa do pracy metodą Embrace Therapy®, która opisuje sposób i warunki naszej współpracy. Dzięki niej obie strony wiedzą co jest ważne podczas pracy oraz jako klient masz gwarancję profesjonalizmu, bezpieczeństwa i jakości.
Ta umowa, zawarta dn.____________________ zawiera ustalenia dotyczące sesji terapeutycznej Embrace Therapy® pomiędzy ______________________ (terapeuta ET®) a__________________________ (klient), data urodzenia _________; Telefon:_______________;
E-mail_______________.

Terapeuta ET® i klient wspólnie ustalili następujące zasady:

 1. Terapeuta ET® i klient pracują przez ……………. godzin i ………….. spotkań. Forma na żywo / on-line.
 2. Opłata za pracę wyniesie …………………. . Jeśli terapeuta ET® jest opłacany przez osobę trzecią, jako klient zobowiązuję się do przedstawienia tej osobie obu części umowy.
 3. Terapeuta ET® i klient wspólnie będą rozwijać plan terapii ET® zgodnie z celami, jakie chce osiągnąć klient w wyniku terapii ET®.
  Cel terapii ET® określany jest albo drogą mailową, przez Messenger albo podczas pierwszej sesji i zawsze doprecyzowywany jest na pierwszym spotkaniu.
 4. Terapeuta ET® zgadza się na prowadzenie klienta i klient zobowiązuje się do podążania za planem terapii ET®. Terapeuta ET® zobowiązuje się do poświęcenia odpowiedniej ilości czasu na przygotowanie się do spotkań z klientem
 5. Klient rozumie, że wynik terapii ET® zależy od tego, w jakim stopniu klient będzie umiał podjąć działanie, podążać za planem terapii ET®, komunikować się precyzyjnie z Terapeutą ET®, wziąć odpowiedzialność za wyniki – Terapeuta ET® pomaga w tym klientowi. Odpowiedzialność klienta polega na tym, że będzie działał sam, nikt nie wykona za niego zadań ani nie podejmie działań.
 6. Klient zgadza się na podzielenie się z Terapeutą ET® wszystkim tym, w czym potrzebuje pomocy.
  Klient rozumie, że kwestie których nie wyjawi Terapeucie ET®, mogą zostać nierozwiązane, uniemożliwić rozwiązanie problemu lub osiągnięcie celów w przyszłości. Terapeuta ET® zobowiązuje się do udzielenia pomocy klientowi w stopniu najlepszym, na jaki pozwalają jego umiejętności.
  Zobowiązuje się także do zachowania pełnej dyskrecji.
   
 7. Klient zgadza się na ewentualne zadania, jakie mogą być mu zlecone przez Terapeutę ET® podczas sesji terapeutycznych metodą ET®, a także zobowiązuje się do jak najlepszego ich wykonania. Klient zgadza się ze stwierdzeniem, że jeżeli zadanie nie zostanie wykonane, cele mogą nie zostać osiągnięte. 
 8. Klient z Terapeutą ET® na bieżąco ustalają terminy spotkań. Terapeuta ET® zobowiązuje się do realizacji sesji w umówionym terminie. Klient może odwołać ustalony termin maksymalnie 24 godziny przed ustaloną datą. Odwołanie po tym terminie, umówiona sesja jest traktowana jako wykorzystana przez klienta. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia terminu po obopólnym ustaleniu. 
 9. Klient zdaje sobie sprawę z tego, że Terapeuta ET® nie jest lekarzem medycyny ani psychiatrą, ani psychologiem, dlatego terapia ET® nie powinna zastępować leczenia medycznego.
  Terapeuta ET® gwarantuje, że podczas pracy z klientem korzysta z narzędzi, z zakresu których jest w pełni przeszkolony.
  Jeżeli Terapeuta ET® nie będzie umiał pomóc klientowi, gwarantuje skierowanie do innej osoby, która pomoże klientowi.
   
 10. Umowa obowiązuje, dopóki obie strony jej nie rozwiążą lub do dnia …………………………….

O pracy coachingowej:

 1. Twój Terapeuta ET® jest certyfikowanym Terapeutą Embrace Therapy®, ale nie jest lekarzem medycyny ani psychiatrą, ani psychologiem; a Ty jako klient zaświadczasz, że obecnie nie pracujesz nad swoim problemem z lekarzem /psychiatrą/psychologiem.

Jeśli pracujesz obecne z lekarzem /psychiatrą/psychologiem, poinformuj o tym na pierwszym spotkaniu. Ponadto, Terapeuta ET® potrzebuje mieć pewność, że poinformowałeś swojego lekarza/psychiatrę o rozpoczęciu terapii ET®.

Jeżeli pracowałeś nad tym problemem z lekarzem /psychiatrą/psychologiem, Twój Terapeuta ET® potrzebuje zapoznać się z jego diagnozą zanim zacznie Terapię ET®. Jeżeli przyjmujesz jakiekolwiek leki przepisane przez lekarza lub psychiatrę, Terapeuta ET® musi to wiedzieć.

2. Twój Terapeuta ET® jest przeszkolony i posiada certyfikat z zakresu: Metody Zmiany Perspektyw Embrace Therapy® na poziomie praktykanta. Ta sesja może być inna niż się spodziewasz. Generalnie, nie poświęcamy dużo czasu na rozmawianie o problemie, tylko zbieramy informacje na jego temat. Jest bardzo ważne, byśmy wspólnie ustalili, jak doszło do stworzenia problemu. Oznacza to, że będziemy szukać Twojej strategii i Twojej struktury problemu. Ponieważ na tym się skupimy, może być tak, że jak odkryjemy strategię, program, szybko sprawimy, że problem zniknie. Czasem będziemy się skupiać na analizie i przywoływaniu wspomnień i szukaniu przyczyn w przeszłości. Naszym celem jest dojście do źródła problemu, aby uwolnić blokady i przybliżyć się do celu.

Ponieważ będziemy pracować przy użyciu metody Embrace Therapy®, możesz podczas terapii spotkać się z pytaniami ze strony Terapeuty ET®, których nie będziesz rozumiał w pełni świadomie. Wówczas Twój nieświadomy umysł zostanie poproszony o to, by dokonał odpowiednich zmian potrzebnych do rozwiązania problemu.

Nasze sesje mogą koncentrować się na rozwiązaniu problemu, uwolnieniu blokad, napięć, negatywnych wspomnień, przekonań i emocji LUB na zwiększaniu Twojej efektywności w dochodzeniu do celu, realizowaniu swoich planów oraz wydobywaniu z Ciebie nowych, nieodkrytych talentów i umiejętności.
3.
Twój Terapeuta ET® współpracuje z Akademią Embrace®, której założycielem jest Dagmara Szymańska. Tym samym Terapeuta ET® ma możliwość korzystania z superwizji, czyli mentoringu dla Terapeuty ET®. Ma to na celu dbanie o jak najwyższą jakość jego pracy, jeszcze lepszego wspierania Ciebie jako klienta. Oznacza to, że Terapeuta ET® może podczas superwizji z doświadczonym Autorem metody, Mentorem-Superwizorem poruszać tematy z Twojej terapii. Oczywiście masz gwarancję poufności danych. 
4. Terapia ET® jest procesem, podczas którego pracujemy nad rozwiązaniem problemu lub osiągnięciem celu.
5. Zaczniemy od tego, że opowiesz Terapeucie ET® o problemie. Terapeuta ET® zapyta Cię o przykłady tego problemu i zada inne pytania, by dowiedzieć się jak myślisz o tym problemie. Będzie chciał także poznać źródło problemu i wydarzenia z nim związane.
Na jakiś czas przed końcem sesji zada Ci pytania, które upewnią Cię, że problem zniknął.

6. Terapia ET® to jednocześnie praca na wspieraniu Cię w osiąganiu Twoich celów. W takiej sytuacji Terapeuta ET® będzie szukał sposobów, aby odnaleźć w Tobie źródło energii, motywacji, spójności i sposoby realizacji celów.

7. Po sesji terapeutycznej ET®, prawdopodobnie otrzymasz zadania do wykonania, sugestie i Przewodnik do pracy własnej metoda ET®. Są one fundamentalną częścią terapii ET®. Może zająć Ci kilka dni do kilku tygodni wykonanie ich. Są one bezpośrednio związane z tym nad czym pracujemy na terapii ET®. Ważne, abyś je wykonał. Jeżeli ich nie wykonasz, Terapeuta ET® nie może przewidzieć, jak potoczy się praca. 

Ponadto, bardzo ważne jest, byś skupił się 100% na tym, co chcesz osiągnąć. Ludzie, którzy osiągają w życiu to co chcą, to ci, którzy wiedzą, że mają wybór i dokonują go. Możesz skupić się na negatywnych emocjach i tym, co sprawia, że czujesz się źle, albo możesz skupić się na pozytywnych emocjach i tym, co wprawia Cię w dobry nastrój. To Twój wybór. 

To jest Terapia Embrace Therapy®, a zarazem Twój Terapeuta ET® jest w pełni przeszkolonym w metodzie Embrace Therapy®.
Nie jest natomiast lekarzem medycyny ani psychiatrą, ani psychologiem. Podczas terapii ET® będzie używał do pracy z Tobą narzędzi, które poznał podczas szkolenia z zakresu Terapii ET®. Będzie używał jedynie narzędzi, które zna i z zakresu których został profesjonalnie przeszkolony. Jeżeli podczas terapii okazałoby się, że Terapeuta ET® nie potrafi Ci pomóc w pozbyciu się problemu, skieruje Cię do innej, wykwalifikowanej osoby.

Zaufanie.

Wszystkie informacje jakie mam od Ciebie, nie są udostępniane osobom trzecim, są używane tylko do naszej wspólnej pracy i możesz być spokojny o zachowanie przez Twojego Terapeuty ET® dyskrecji. 

Twój wybór, Twoja odpowiedzialność.

Jeżeli, podczas coachingu, Terapeuta ET® zaproponuje Ci inne spojrzenie na Twój problem lub cel, zobowiązujesz się jako klient do tego, że jest to tylko jego perspektywa, a nie zalecenie, które musisz wykonać. Jeżeli będziesz chciał przedyskutować z kimś innym sugestie Terapeuty ET®, możesz to zrobić jedynie z profesjonalistą w zakresie wspomagania leczenia. W gestii Twojej odpowiedzialności leży, byś powiedział Terapeucie ET®, jakie zmiany i rezultaty przyniosła wspólna praca. 

 

DEFINICJE:

Embrace Therapy® – to metoda, która pozwala wybaczyć Sobie z przestrzeni Serca, to z czego nie jesteśmy zadowoleni, dumni, z tego co kiedyś zrobiliśmy, powiedzieliśmy. To niesamowite narzędzie do pracy w każdym skonfliktowanym obszarze Umysłu, takim jak zdrowie, związki, finanse, poczucie wartości. To proces, który w prosty i łagodny sposób pozwoli Ci dotrzeć do Twojej najwyższej ŚWIADOMOŚCI i MIŁOŚCI.

Pozwala także połączyć się z TYM zarówno na poziomie świadomym jak i podświadomym.
Embrace oznacza objęcie. To głębokie zrozumienie – świadoma część – która łączy się z natychmiastową akceptacją, co skutkuje rozpuszczeniem się silnych emocji z przeszłości. Embrace Therapy® daje Ci wybór. Świadomy wybór po rozpuszczeniu tego co trzymała podświadomość.

 

Terapeuta ET®: __________________________

 

Klient:         ___________________________