BEAUTIFUL Mind

Authentic = connected

Our attempts not to feel negative&difficult emotions are controlling us. To hold a loving and caring space for these emotions, to truly allow them to be, is a way of returning to our true, authentic self. Authentic =...

Lightness
BEAUTIFUL Mind

Path of compassion

Nothing has meaning in itself. It is our interpretations based on past experiences, negative beliefs & emotions that make up our experience of the world at this moment. Our unconscious, negative beliefs combined with negative emotions have a very powerful...

Piękny Umysł

Czym jest przebudzenie duchowe?

Każdy definiuje to inaczej, jednak może to być tak proste jak:Jest to PRZEJŚCIE od STRACHU do MIŁOŚCIJest to zmiana postrzegania siebie i otaczającego Cię świata. Co to jest MIŁOŚĆ? - to istnienie / samo Życie / Świadomość / Siła wyższa / Bóg / bezmiar /...

BEAUTIFUL Mind

WHAT IS SPIRITUAL AWAKENING?

Everyone defines it differently, yet it might be as simple as this: It is a SHIFT from FEAR to LOVE. A shift of perception of how you view yourself and the world around you. What is LOVE? - it is the existence/ the Life itself/ Consciousness/ Higher power/God/...

BEAUTIFUL Mind

What if…?

What if all the songs expressing love, care, longing... for another were addressed to yourself? Where: I... myself. What if you give yourself all the love? If you understand yourself, if you wouldn't leave yourself, wouldn't betray yourself, would listen and...

Piękny Umysł

Odwaga w mówieniu prawdy

Czym jest mówienie prawdy? To bycie w koherencji czyli: to jak CZUJĘ, co MYŚLĘ, MÓWIĘ i jak DZIAŁAM jest SPÓJNE. Tyle, że nie nauczono nas tego. Nauczono nas NIESPÓJNOŚCI. Większość naszych zachowań oparta jest na LĘKU lęku przed ocena innych/ jak wypadnę/ co inni...

Piękny Umysł

Mówię sobie TAK

Co gdyby wszystkie piosenki wyrażające miłość, troskę, tęsknotę... do drugiego były skierowane do Ciebie samej/go? Co jeśli to ty dasz sobie całą miłość? Jeśli siebie zrozumiesz bez oczekiwań, że inni powinni pierwsi cie zrozumieć, jeśli siebie nie opuścisz, nie...