Czym jest mówienie prawdy?

To bycie w koherencji czyli: to jak CZUJĘ, co MYŚLĘ, MÓWIĘ i jak DZIAŁAM jest SPÓJNE.

Tyle, że nie nauczono nas tego. Nauczono nas NIESPÓJNOŚCI. Większość naszych zachowań oparta jest na LĘKU

  • lęku przed ocena innych/ jak wypadnę/ co inni o mnie pomyślą
  • lęku, że jestem niewystarczajacy/ca
  • leku, że jeśli naprawdę pokaże jak się czuję, co naprawdę myślę – zostanę sam/sama
  • lęku, że nie dam rady
  • lęku, że ktoś jest lepszy – więc lepiej się wycofać
  • lęku, że nie mogę pokazać słabości bo zostanę ODRZUCONY/NA === ‘nie istnienie’ (śmierć)➡️

LĘK pochodzi z umysłu podświadomego, którego funkcja jest PRZETRWANIE!

MUSZĘ PRZETRWAĆ – zachować się zgodnie z podświadomym programem, dzięki któremu jako dziecko przetrwałem.

Co by się stało gdybyś weszła/ wszedł w LĘK nie odrzucając go i powiedział/ła naprawdę:

  • co czujesz
  • czego potrzebujesz
  • co myślisz
  • o czym marzysz❤

Czasem potrzeba Odwagi żeby stawić się w swojej PRAWDZIE, odkryć ja. W swojej Prawdzie – czyli w SOBIE, dla SIEBIE.

Jakie są Twoje podświadome programy – destrukcyjne przekonania o sobie, które nie pozwalają Ci BYĆ SOBĄ, żyć w pełni, lekkości, zabawie?